Do say: X-ray!

Free translation tool for radiology departments

Home
English Swedish German

BETA VERSION

'Do say: X-ray!' - Gratis digital tolktjänst für Röntgensjuksköterskor och Radiologer


Observera: Översättningssidan finns på svenska. Vi saknar dock möjligheten att översätta alla informationstexter. Frånsett denna startsida finns även impressumet på svenska, alla övriga texter är på engelska.


'Do say: X-ray!' erbjuder översättningar för mer än 80 vanligt förekommande phraser, bland annat patientinformation, frågor och instruktioner. Många översättningar finns både som text och som ljudinspelning.

'Do say' underlättar kommunikationen med patienter som inte förstår svenska eller engelska. Detta resulterar i kortare undersökningningstider och bättre bildkvalité. Antalet omtag minskas.

'Do say' är ett icke vinstdrivande projekt. Översättningarna görs av frivilliga. Sidan är gratis att använda.

Till översättningarna